คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
14 เม.ย 2561 : 07:35:24
2  
11 เม.ย 2561 : 08:27:33
3  
27 มี.ค 2561 : 07:40:40
4  
25 มี.ค 2561 : 03:51:02
5  
10 มี.ค 2561 : 09:43:43
6  
08 มี.ค 2561 : 06:59:47
7  
19 ก.พ 2561 : 08:28:03
8  
17 ก.พ 2561 : 05:35:11
9  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายพีรภัทร นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:10:23
10  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอุไรวรรณ ปรีชา
16 ก.พ 2561 : 11:09:18
11  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสายันห์ นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:08:26
12  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศริญยา นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:07:37
13  
ทรงพระเจริญ
ศริญยา นวนมี
09 ก.พ 2561 : 10:20:54
14  
ทรงพระเจริญ
นายสายชล ส่งแสง
05 ก.พ 2561 : 10:10:26
15  
01 ก.พ 2561 : 11:09:05
16  
01 ก.พ 2561 : 11:08:56
17  
17 ม.ค 2561 : 07:10:06
18  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สานนท์ แสงสินธ์
09 ม.ค 2561 : 09:29:49
19  
02 ม.ค 2561 : 07:25:43
20  
18 ธ.ค 2560 : 06:32:41
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9