คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
12 พ.ค 2561 : 09:33:49
2  
09 พ.ค 2561 : 08:26:16
3  
06 พ.ค 2561 : 01:30:08
4  
30 เม.ย 2561 : 11:43:31
5  
14 เม.ย 2561 : 07:35:24
6  
11 เม.ย 2561 : 08:27:33
7  
27 มี.ค 2561 : 07:40:40
8  
25 มี.ค 2561 : 03:51:02
9  
10 มี.ค 2561 : 09:43:43
10  
08 มี.ค 2561 : 06:59:47
11  
19 ก.พ 2561 : 08:28:03
12  
17 ก.พ 2561 : 05:35:11
13  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายพีรภัทร นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:10:23
14  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอุไรวรรณ ปรีชา
16 ก.พ 2561 : 11:09:18
15  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสายันห์ นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:08:26
16  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศริญยา นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:07:37
17  
ทรงพระเจริญ
ศริญยา นวนมี
09 ก.พ 2561 : 10:20:54
18  
ทรงพระเจริญ
นายสายชล ส่งแสง
05 ก.พ 2561 : 10:10:26
19  
01 ก.พ 2561 : 11:09:05
20  
01 ก.พ 2561 : 11:08:56
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9