คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
20 ส.ค 2561 : 09:17:31
2  
20 ส.ค 2561 : 08:53:16
3  
19 ส.ค 2561 : 01:37:17
4  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายเอกลักษณ์ คล้ายเหมือน พร้อมครอบครัว
19 ส.ค 2561 : 11:59:54
5  
02 ส.ค 2561 : 08:27:45
6  
ทรงพระเจริญ
นางนันตภรณ์ ณ ถลาง
02 ส.ค 2561 : 02:00:21
7  
02 ส.ค 2561 : 12:18:01
8  
01 ส.ค 2561 : 10:11:24
9  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอรัญญา จันทนา
01 ส.ค 2561 : 09:14:49
10  
01 ส.ค 2561 : 07:29:47
11  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศิรินาถ ชูสุวรรณ
31 ก.ค 2561 : 10:21:46
12  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
27 ก.ค 2561 : 08:55:47
13  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่กับประชาชนของชาวไทยไปตลอดกาล
นางสาวณัฐญา ลี้ปัญจทรัพย์ และครอบครัว
26 ก.ค 2561 : 10:58:33
14  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายรัชธภัทร แวววับ
25 ก.ค 2561 : 05:27:50
15  
25 ก.ค 2561 : 11:29:07
16  
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายเชิดพงษ์ ฉิมสอาด
25 ก.ค 2561 : 11:10:04
17  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเนติ พิชญศุภกิจ
24 ก.ค 2561 : 02:45:47
18  
24 ก.ค 2561 : 01:24:52
19  
21 ก.ค 2561 : 02:25:53
20  
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตตมนต์ อัมพุกานน พร้อมด้วยตระกลูอัมพุกานน
20 ก.ค 2561 : 11:05:12
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11