คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
10 มี.ค 2561 : 09:43:43
2  
08 มี.ค 2561 : 06:59:47
3  
19 ก.พ 2561 : 08:28:03
4  
17 ก.พ 2561 : 05:35:11
5  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายพีรภัทร นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:10:23
6  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอุไรวรรณ ปรีชา
16 ก.พ 2561 : 11:09:18
7  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสายันห์ นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:08:26
8  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศริญยา นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:07:37
9  
ทรงพระเจริญ
ศริญยา นวนมี
09 ก.พ 2561 : 10:20:54
10  
ทรงพระเจริญ
นายสายชล ส่งแสง
05 ก.พ 2561 : 10:10:26
11  
01 ก.พ 2561 : 11:09:05
12  
01 ก.พ 2561 : 11:08:56
13  
17 ม.ค 2561 : 07:10:06
14  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สานนท์ แสงสินธ์
09 ม.ค 2561 : 09:29:49
15  
02 ม.ค 2561 : 07:25:43
16  
18 ธ.ค 2560 : 06:32:41
17  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวสุภาภรณ์ บุญชูศรี
15 ธ.ค 2560 : 10:43:50
18  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ พร้อมครอบครัวแสนมี่
08 ธ.ค 2560 : 03:13:46
19  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.ต.ขวัญชัย โสกุล นางสัมฤทธิ์ โสกุล นายธงชัย โสกุล
28 ต.ค 2560 : 04:56:01
20  
ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยิ่งยืนนาน
นาย จิณณวัตร แสงจันทร์
17 ต.ค 2560 : 10:16:40
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9