คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
1  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวิริญช์ นุชนงค์
09 ก.ค 2561 : 01:37:41
2  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวถนอมวรรณ์ เอ่งฉ้วน
06 ก.ค 2561 : 11:10:38
3  
06 ก.ค 2561 : 09:37:49
4  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวพรพรรณ ถนอมธีระนันท์
05 ก.ค 2561 : 11:00:40
5  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
05 ก.ค 2561 : 09:25:31
6  
04 ก.ค 2561 : 01:41:39
7  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ดร.สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
03 ก.ค 2561 : 07:36:45
8  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวอารีวรรณ คัมภีรวงษ์
29 มิ.ย 2561 : 02:10:25
9  
ทรงพระเจริญ
เข้าเจ้า นายวีระยุทธ์ ชมภู
26 มิ.ย 2561 : 02:32:02
10  
21 มิ.ย 2561 : 09:45:32
11  
ทรงพระเจริญ
นันตภรณ์ ณ ถลาง
19 มิ.ย 2561 : 03:17:21
12  
19 มิ.ย 2561 : 10:09:43
13  
03 มิ.ย 2561 : 12:14:36
14  
01 มิ.ย 2561 : 04:21:18
15  
29 พ.ค 2561 : 05:03:17
16  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ฉัตรชนันทร์ สะอาด
28 พ.ค 2561 : 05:47:35
17  
27 พ.ค 2561 : 08:36:53
18  
12 พ.ค 2561 : 09:33:49
19  
09 พ.ค 2561 : 08:26:16
20  
06 พ.ค 2561 : 01:30:08
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10