คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
17 ก.ค 2561 : 09:36:22
22  
16 ก.ค 2561 : 09:43:37
23  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวิริญช์ นุชนงค์
09 ก.ค 2561 : 01:37:41
24  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวถนอมวรรณ์ เอ่งฉ้วน
06 ก.ค 2561 : 11:10:38
25  
06 ก.ค 2561 : 09:37:49
26  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวพรพรรณ ถนอมธีระนันท์
05 ก.ค 2561 : 11:00:40
27  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
05 ก.ค 2561 : 09:25:31
28  
04 ก.ค 2561 : 01:41:39
29  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ดร.สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
03 ก.ค 2561 : 07:36:45
30  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวอารีวรรณ คัมภีรวงษ์
29 มิ.ย 2561 : 02:10:25
31  
ทรงพระเจริญ
เข้าเจ้า นายวีระยุทธ์ ชมภู
26 มิ.ย 2561 : 02:32:02
32  
21 มิ.ย 2561 : 09:45:32
33  
ทรงพระเจริญ
นันตภรณ์ ณ ถลาง
19 มิ.ย 2561 : 03:17:21
34  
19 มิ.ย 2561 : 10:09:43
35  
03 มิ.ย 2561 : 12:14:36
36  
01 มิ.ย 2561 : 04:21:18
37  
29 พ.ค 2561 : 05:03:17
38  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ฉัตรชนันทร์ สะอาด
28 พ.ค 2561 : 05:47:35
39  
27 พ.ค 2561 : 08:36:53
40  
12 พ.ค 2561 : 09:33:49
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11