คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
ขอให้พระองค์ทรงพระพาลานามัยแข็งแรง ทรงพระสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวตรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์
24 ส.ค 2561 : 03:55:07
22  
24 ส.ค 2561 : 03:41:52
23  
24 ส.ค 2561 : 09:49:46
24  
02 ส.ค 2561 : 08:27:45
25  
ทรงพระเจริญ
นางนันตภรณ์ ณ ถลาง
02 ส.ค 2561 : 02:00:21
26  
02 ส.ค 2561 : 12:18:01
27  
01 ส.ค 2561 : 10:11:24
28  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอรัญญา จันทนา
01 ส.ค 2561 : 09:14:49
29  
01 ส.ค 2561 : 07:29:47
30  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศิรินาถ ชูสุวรรณ
31 ก.ค 2561 : 10:21:46
31  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
27 ก.ค 2561 : 08:55:47
32  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่กับประชาชนของชาวไทยไปตลอดกาล
นางสาวณัฐญา ลี้ปัญจทรัพย์ และครอบครัว
26 ก.ค 2561 : 10:58:33
33  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายรัชธภัทร แวววับ
25 ก.ค 2561 : 05:27:50
34  
25 ก.ค 2561 : 11:29:07
35  
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายเชิดพงษ์ ฉิมสอาด
25 ก.ค 2561 : 11:10:04
36  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเนติ พิชญศุภกิจ
24 ก.ค 2561 : 02:45:47
37  
24 ก.ค 2561 : 01:24:52
38  
21 ก.ค 2561 : 02:25:53
39  
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตตมนต์ อัมพุกานน พร้อมด้วยตระกลูอัมพุกานน
20 ก.ค 2561 : 11:05:12
40  
17 ก.ค 2561 : 09:36:22
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12