คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
30 เม.ย 2561 : 11:43:31
22  
14 เม.ย 2561 : 07:35:24
23  
11 เม.ย 2561 : 08:27:33
24  
27 มี.ค 2561 : 07:40:40
25  
25 มี.ค 2561 : 03:51:02
26  
10 มี.ค 2561 : 09:43:43
27  
08 มี.ค 2561 : 06:59:47
28  
19 ก.พ 2561 : 08:28:03
29  
17 ก.พ 2561 : 05:35:11
30  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายพีรภัทร นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:10:23
31  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอุไรวรรณ ปรีชา
16 ก.พ 2561 : 11:09:18
32  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสายันห์ นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:08:26
33  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศริญยา นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:07:37
34  
ทรงพระเจริญ
ศริญยา นวนมี
09 ก.พ 2561 : 10:20:54
35  
ทรงพระเจริญ
นายสายชล ส่งแสง
05 ก.พ 2561 : 10:10:26
36  
01 ก.พ 2561 : 11:09:05
37  
01 ก.พ 2561 : 11:08:56
38  
17 ม.ค 2561 : 07:10:06
39  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สานนท์ แสงสินธ์
09 ม.ค 2561 : 09:29:49
40  
02 ม.ค 2561 : 07:25:43
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10