คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
21  
01 ส.ค 2561 : 10:11:24
22  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอรัญญา จันทนา
01 ส.ค 2561 : 09:14:49
23  
01 ส.ค 2561 : 07:29:47
24  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศิรินาถ ชูสุวรรณ
31 ก.ค 2561 : 10:21:46
25  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
27 ก.ค 2561 : 08:55:47
26  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่กับประชาชนของชาวไทยไปตลอดกาล
นางสาวณัฐญา ลี้ปัญจทรัพย์ และครอบครัว
26 ก.ค 2561 : 10:58:33
27  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายรัชธภัทร แวววับ
25 ก.ค 2561 : 05:27:50
28  
25 ก.ค 2561 : 11:29:07
29  
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายเชิดพงษ์ ฉิมสอาด
25 ก.ค 2561 : 11:10:04
30  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเนติ พิชญศุภกิจ
24 ก.ค 2561 : 02:45:47
31  
24 ก.ค 2561 : 01:24:52
32  
21 ก.ค 2561 : 02:25:53
33  
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตตมนต์ อัมพุกานน พร้อมด้วยตระกลูอัมพุกานน
20 ก.ค 2561 : 11:05:12
34  
17 ก.ค 2561 : 09:36:22
35  
16 ก.ค 2561 : 09:43:37
36  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวิริญช์ นุชนงค์
09 ก.ค 2561 : 01:37:41
37  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวถนอมวรรณ์ เอ่งฉ้วน
06 ก.ค 2561 : 11:10:38
38  
06 ก.ค 2561 : 09:37:49
39  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวพรพรรณ ถนอมธีระนันท์
05 ก.ค 2561 : 11:00:40
40  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
05 ก.ค 2561 : 09:25:31
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12