คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศิรินาถ ชูสุวรรณ
31 ก.ค 2561 : 10:21:46
42  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
27 ก.ค 2561 : 08:55:47
43  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่กับประชาชนของชาวไทยไปตลอดกาล
นางสาวณัฐญา ลี้ปัญจทรัพย์ และครอบครัว
26 ก.ค 2561 : 10:58:33
44  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายรัชธภัทร แวววับ
25 ก.ค 2561 : 05:27:50
45  
25 ก.ค 2561 : 11:29:07
46  
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายเชิดพงษ์ ฉิมสอาด
25 ก.ค 2561 : 11:10:04
47  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเนติ พิชญศุภกิจ
24 ก.ค 2561 : 02:45:47
48  
24 ก.ค 2561 : 01:24:52
49  
21 ก.ค 2561 : 02:25:53
50  
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตตมนต์ อัมพุกานน พร้อมด้วยตระกลูอัมพุกานน
20 ก.ค 2561 : 11:05:12
51  
17 ก.ค 2561 : 09:36:22
52  
16 ก.ค 2561 : 09:43:37
53  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวิริญช์ นุชนงค์
09 ก.ค 2561 : 01:37:41
54  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวถนอมวรรณ์ เอ่งฉ้วน
06 ก.ค 2561 : 11:10:38
55  
06 ก.ค 2561 : 09:37:49
56  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวพรพรรณ ถนอมธีระนันท์
05 ก.ค 2561 : 11:00:40
57  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
05 ก.ค 2561 : 09:25:31
58  
04 ก.ค 2561 : 01:41:39
59  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ดร.สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
03 ก.ค 2561 : 07:36:45
60  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวอารีวรรณ คัมภีรวงษ์
29 มิ.ย 2561 : 02:10:25
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13