คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
09 พ.ค 2561 : 08:26:16
42  
06 พ.ค 2561 : 01:30:08
43  
30 เม.ย 2561 : 11:43:31
44  
14 เม.ย 2561 : 07:35:24
45  
11 เม.ย 2561 : 08:27:33
46  
27 มี.ค 2561 : 07:40:40
47  
25 มี.ค 2561 : 03:51:02
48  
10 มี.ค 2561 : 09:43:43
49  
08 มี.ค 2561 : 06:59:47
50  
19 ก.พ 2561 : 08:28:03
51  
17 ก.พ 2561 : 05:35:11
52  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายพีรภัทร นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:10:23
53  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอุไรวรรณ ปรีชา
16 ก.พ 2561 : 11:09:18
54  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสายันห์ นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:08:26
55  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศริญยา นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:07:37
56  
ทรงพระเจริญ
ศริญยา นวนมี
09 ก.พ 2561 : 10:20:54
57  
ทรงพระเจริญ
นายสายชล ส่งแสง
05 ก.พ 2561 : 10:10:26
58  
01 ก.พ 2561 : 11:09:05
59  
01 ก.พ 2561 : 11:08:56
60  
17 ม.ค 2561 : 07:10:06
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11