คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
16 ก.ค 2561 : 09:43:37
42  
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางวิริญช์ นุชนงค์
09 ก.ค 2561 : 01:37:41
43  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวถนอมวรรณ์ เอ่งฉ้วน
06 ก.ค 2561 : 11:10:38
44  
06 ก.ค 2561 : 09:37:49
45  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวพรพรรณ ถนอมธีระนันท์
05 ก.ค 2561 : 11:00:40
46  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
05 ก.ค 2561 : 09:25:31
47  
04 ก.ค 2561 : 01:41:39
48  
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ดร.สันติ นาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
03 ก.ค 2561 : 07:36:45
49  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
นางสาวอารีวรรณ คัมภีรวงษ์
29 มิ.ย 2561 : 02:10:25
50  
ทรงพระเจริญ
เข้าเจ้า นายวีระยุทธ์ ชมภู
26 มิ.ย 2561 : 02:32:02
51  
21 มิ.ย 2561 : 09:45:32
52  
ทรงพระเจริญ
นันตภรณ์ ณ ถลาง
19 มิ.ย 2561 : 03:17:21
53  
19 มิ.ย 2561 : 10:09:43
54  
03 มิ.ย 2561 : 12:14:36
55  
01 มิ.ย 2561 : 04:21:18
56  
29 พ.ค 2561 : 05:03:17
57  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ฉัตรชนันทร์ สะอาด
28 พ.ค 2561 : 05:47:35
58  
27 พ.ค 2561 : 08:36:53
59  
12 พ.ค 2561 : 09:33:49
60  
09 พ.ค 2561 : 08:26:16
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12