คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
41  
ขอให้พระองค์ทรงพระพาลานามัยแข็งแรง ทรงพระสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวตรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์
24 ส.ค 2561 : 03:55:07
42  
24 ส.ค 2561 : 03:41:52
43  
24 ส.ค 2561 : 09:49:46
44  
02 ส.ค 2561 : 08:27:45
45  
ทรงพระเจริญ
นางนันตภรณ์ ณ ถลาง
02 ส.ค 2561 : 02:00:21
46  
02 ส.ค 2561 : 12:18:01
47  
01 ส.ค 2561 : 10:11:24
48  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอรัญญา จันทนา
01 ส.ค 2561 : 09:14:49
49  
01 ส.ค 2561 : 07:29:47
50  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศิรินาถ ชูสุวรรณ
31 ก.ค 2561 : 10:21:46
51  
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ
27 ก.ค 2561 : 08:55:47
52  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่กับประชาชนของชาวไทยไปตลอดกาล
นางสาวณัฐญา ลี้ปัญจทรัพย์ และครอบครัว
26 ก.ค 2561 : 10:58:33
53  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายรัชธภัทร แวววับ
25 ก.ค 2561 : 05:27:50
54  
25 ก.ค 2561 : 11:29:07
55  
ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้านายเชิดพงษ์ ฉิมสอาด
25 ก.ค 2561 : 11:10:04
56  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเนติ พิชญศุภกิจ
24 ก.ค 2561 : 02:45:47
57  
24 ก.ค 2561 : 01:24:52
58  
21 ก.ค 2561 : 02:25:53
59  
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้า แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตตมนต์ อัมพุกานน พร้อมด้วยตระกลูอัมพุกานน
20 ก.ค 2561 : 11:05:12
60  
17 ก.ค 2561 : 09:36:22
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13