คำถวายพระพรทั้งหมด
ลำดับคำถวายพระพร
คำถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เมื่อ
61  
06 พ.ค 2561 : 01:30:08
62  
30 เม.ย 2561 : 11:43:31
63  
14 เม.ย 2561 : 07:35:24
64  
11 เม.ย 2561 : 08:27:33
65  
27 มี.ค 2561 : 07:40:40
66  
25 มี.ค 2561 : 03:51:02
67  
10 มี.ค 2561 : 09:43:43
68  
08 มี.ค 2561 : 06:59:47
69  
19 ก.พ 2561 : 08:28:03
70  
17 ก.พ 2561 : 05:35:11
71  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เด็กชายพีรภัทร นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:10:23
72  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวอุไรวรรณ ปรีชา
16 ก.พ 2561 : 11:09:18
73  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายสายันห์ นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:08:26
74  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวศริญยา นวนมี
16 ก.พ 2561 : 11:07:37
75  
ทรงพระเจริญ
ศริญยา นวนมี
09 ก.พ 2561 : 10:20:54
76  
ทรงพระเจริญ
นายสายชล ส่งแสง
05 ก.พ 2561 : 10:10:26
77  
01 ก.พ 2561 : 11:09:05
78  
01 ก.พ 2561 : 11:08:56
79  
17 ม.ค 2561 : 07:10:06
80  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สานนท์ แสงสินธ์
09 ม.ค 2561 : 09:29:49
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12